Inwestor zastępczy i jego zadania

Typowe zadania w fazie realizacji Należy wiedzieć, że jeśli inwestor zastępczy bierze udział wyłącznie w fazie realizacji inwestycji, wówczas do jego obowiązków należy: – wybór wykonawcy/wykonawców; – przekazanie wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; – zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu budowy; – zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu...